artykuł nr 56

Zarządzenie nr 16 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 16 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie, na okres 10 lat, nieruchomości położonych w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Dalekiej  i  ul. Wierzeje
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 15 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 15 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania środków finansowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 14 Prezydenta  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do  klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 13 z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 13 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 12 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.