artykuł nr 51

Zarządzenie nr 21 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 21 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 52

Zarządzenie nr 20 z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 20 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Belzackiej, oznaczonej ewidencji gruntów obr. 28 jako działka nr 12/7 przypadającego właścicielom lokali, w trybie bezprzetargowym
artykuł nr 53

Zarządzenie nr 19 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 19 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 121 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zasad udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szy...
artykuł nr 54

Zarządzenie nr 18 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 18 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 124 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, co do których na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączono stosowanie tej ustawy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wprowadzonego
artykuł nr 55

Zarządzenie nr 17 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 17 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - gminnego komisarza spisowego z dnia 25 stycznia 2021 r.w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Piotrkowie Trybunalskim