artykuł nr 6

Zarządzenie nr 66 z dnia 29 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 66 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kaczej i ul. Leszczynowej
artykuł nr 7

Zarządzenie nr 65 z dnia 29 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 65 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. Armii Krajowej
artykuł nr 8

Zarządzenie nr 64 z dnia 26 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 64 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 marca 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej 21a
artykuł nr 9

Zarządzenie nr 63 z dnia 23 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 63 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i terminów przekazywania i przesyłania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne
artykuł nr 10

Zarządzenie nr 62 z dnia 23 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 62 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zorganizowania "Punktu Kontaktowego HNS Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”