artykuł nr 1

Zarządzenie nr 44 z dnia 19 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 44 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania "Studium Komunikacyjnego dla potrzeb budowy południowej obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 43 z dnia 15 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 43 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Starowarszawskiej 5, wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 42 z dnia 12 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 42 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 lutego 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 113 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 41 z dnia 11 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr  41 Prezydenta  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego z dnia  11 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 40 z dnia 11 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 40 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021