artykuł nr 1

Stawki podatku, formularze - 2019 r. - 2020 r.

UWAGA! Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze, w tym deklaracji na podatek leśny DL-1, który należy składać wraz z załącznikiem ZDL-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) oraz załącznikiem ZDL-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania).

Nowy formularz deklaracji wraz z załącznikami należy stosować w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego przed 1 lipca 2019 r. oraz korekt deklaracji za lata ubiegłe stosujemy odpowiednie formularze deklaracji wynikające z uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl

artykuł nr 2

Stawki podatku, formularze - 2018 r.

artykuł nr 3

Stawki podatku, formularze - 2017 r.

artykuł nr 4

Stawki podatku, formularze-2016 r.

artykuł nr 5

Stawki podatku, formularze - 2014 r.

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zwolnienia od podatku leśnego reguluje art.7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 465).

Komunikat Prezesa GUS z 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku.