artykuł nr 1

Stawki podatku, formularze - 2019 r. - 2020 r.

UWAGA! Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek rolny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze, w tym deklaracji na podatek rolny DR-1, który należy składać wraz z załącznikiem ZDR-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) oraz załącznikiem ZDR-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania).

Nowy formularz deklaracji wraz z załącznikami należy stosować w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego przed 1 lipca 2019 r. oraz korekt deklaracji za lata ubiegłe stosujemy odpowiednie formularze deklaracji wynikające z uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl

artykuł nr 2

Stawki podatku, formularze - 2018 r.

artykuł nr 3

Stawki podatku, formularze - 2017 r.

artykuł nr 4

Stawki podatku, formularze - 2016 r.

artykuł nr 5

Stawki podatku, formularze - 2014 r.

Stawki podatku rolnego


1.dla gruntów gospodarstwa rolnego to równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego;
2.dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu to równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art. 12, art. 13, art. 13a-13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.).

Komunikat Prezesa GUS z 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015