artykuł nr 6

Stawki podatkowe, formularze - 2014 r.

UWAGA! Stawki z roku 2014 obowiązują również w roku 2015

artykuł nr 7

Stawki podatkowe, formularze - 2013 r.

artykuł nr 8

Stawki podatkowe, formularze - 2012 r.

artykuł nr 9

Stawki, podatek i formularze - 2008-2010

artykuł nr 10

Stawki, podatek i formularze - 2011 rok