artykuł nr 31

Zarządzenie nr 375 z dn. 7 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 375 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Henryka Sienkiewicza 16a.
artykuł nr 32

Zarządzenie nr 374 z dn. 3 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 374 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Administratora Systemu do Przetwarzania Informacji Niejawnych, Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, powołania Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznych systemów przetwarzania informacji niejawnych oraz Zespołu ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie informatycznym w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 33

Zarządzenie nr 373 z dn. 2 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 373 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sikorek 18
artykuł nr 34

Zarządzenie nr 372 z dn. 2 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 372 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Miasta Piotrkowa Trybunalskiego według stanu na dzień 31.12.2020r.
artykuł nr 35

Zarządzenie nr 371 z dn. 1 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 371 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych