artykuł nr 26

Zarządzenie nr 380 z dn. 15 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 380 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie stosowania w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
artykuł nr 27

Zarządzenie nr 379 z dn. 15 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 379 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą po roku 2024
artykuł nr 28

Zarządzenie nr 378 z dn. 15 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 378 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski.
artykuł nr 29

Zarządzenie nr 377 z dn. 14 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 377 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej oraz ogłoszenia ich wykazu.
artykuł nr 30

Zarządzenie nr 376 z dn. 11 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 376 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie powołania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.