artykuł nr 21

Zarządzenie nr 385 z dn. 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr  385 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na 2021 rok
artykuł nr 22

Zarządzenie nr 384 z dn. 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 384 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 23

Zarządzenie nr 383 z dn. 18 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 383 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku, w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 24

Zarządzenie nr 382 z dn. 17 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 382 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 25

Zarządzenie nr 381 z dn. 17 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 381 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku