artykuł nr 16

Zarządzenie nr 390 z dn. 22 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 390 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 17

Zarządzenie nr 389 z dn. 22 grudnia 2020 r.

Zarządzenie   Nr  389 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  22 grudnia  2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020
artykuł nr 18

Zarządzenie nr 388 z dn. 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 388 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
artykuł nr 19

Zarządzenie nr 387 z dn. 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 387 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 20

Zarządzenie nr 386 z dn. 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 386 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim.