artykuł nr 11

Zarządzenie nr 347 z dn. 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 347 z dn. 3 listopada 2020 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mieszka I

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 346 z dn. 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 346 z dn. 3 listopada 2020 r. w/s w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 345 z dn. 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 345 z dn. 3 listopada 2020 r. w/s zmian w planach finansowych

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 344 z dn. 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 344 z dn. 3 listopada 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 343 z dn. 2 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 343 z dn. 2 listopada 2020 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze