artykuł nr 11

Zarządzenie nr 395 z dn. 28 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 395 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 12

Zarządzenie nr 394 z dn.23 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 394 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ulicach: ul. Ks. P. Skargi 9 m. 27, Wroniej 47 m. 18, Garbarskiej 31 m. 78, Belzackiej 102 m. 36, Wysokiej 44/46 m. 63, Piastowskiej 11 m. 16, ks. Piotra Ściegiennego 13 m.17, Łódzkiej 35 m. 65, Łódzkiej 43 m. 57 wraz ze sprzedażą na włas
artykuł nr 13

Zarządzenie nr 393 z dn. 23 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 393 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26 lutego 2021 r. ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminów przetargów.
artykuł nr 14

Zarządzenie nr 392 z dn. 22 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 392 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29 stycznia 2021 r. ustnych przetargów nieograniczonych i ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminów przetargów.
artykuł nr 15

Zarządzenie nr 391 z dn. 22 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 391 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia grudnia 2020 roku w sprawie upoważnień dla kierowników jednostek budżetowych miasta Piotrkowa Trybunalskiego do: 1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć; 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;