artykuł nr 86

Zarządzenie nr 320 z dn. 1 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 320 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 października 2020 roku w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 133a