artykuł nr 81

Zarządzenie nr 325 z dnia 7 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 325 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 82

Zarządzenie nr 324 z dn. 1 października 2020 r.

Zarządzenie nr 324 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 1 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady Al, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim oraz prognozy oddziaływania na środowisko
artykuł nr 83

Zarządzenie nr 323 z dn. 1 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 323 z dnia 01 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 84

Zarządzenie nr 322 z dn. 1 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 322 z dnia 01.10.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
artykuł nr 85

Zarządzenie nr 321 z dn. 1 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 321 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym nie powodującym utrudnień w ruchu drogowym oraz zmian w jego organizacji organizowanym przez Pana Tomasza Kowalewskiego w dniu 2 października 2020 roku