artykuł nr 76

Zarządzenie nr 330 z dn. 9 października 2020 r.

Zarządzenie nr 330 z dn. 9 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 77

Zarządzenie nr 329 z dn. 8 października 2020 r.

Zarządzenie Nr  329 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08.10. 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Białej 19.
artykuł nr 78

Zarządzenie nr 328 z dn. 8 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 328 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08 października 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11.
artykuł nr 79

Zarządzenie nr 327 z dn. 7 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 327 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 80

Zarządzenie nr 326 z dn. 7 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 326 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020