artykuł nr 71

Zarządzenie nr 335 z dn. 26 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 335 z dnia 26 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 307/2020 Prezydenta Miasta z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Miasta Piotrkowa Trybunalskiego według stanu na dzień 30.09.2020r.
artykuł nr 72

Zarządzenie nr 334 z dn. 26 października 2020 r.

Zarządzenie nr 334 z dn. 26 października 2020 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 r.
artykuł nr 73

Zarządzenie nr 333 z dn. 21 października 2020 r.

Zarządzenie nr 333 z dn. 21 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11.
artykuł nr 74

Zarządzenie nr 332 z dn. 13 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 332 w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
artykuł nr 75

Zarządzenie nr 331 z dn. 9 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 331 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 grudnia 2020 r. ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminu przetargów.