artykuł nr 66

Zarządzenie nr 340 z dn. 29 października 2020 r.

Zarządzenie nr 340 z dn. 29 października 2020 r. w/s zmian w planach finansowych
artykuł nr 67

Zarządzenie nr 339 z dn. 28 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 339 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 października 2020r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
artykuł nr 68

Zarządzenie nr 338 z dn. 27 października 2020 r.

Zarządzenie nr 338 z dn. 27 października 2020 r. w/s powierzenia stanowiska Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11
artykuł nr 69

Zarządzenie nr 337 z dn. 26 października 2020 r.

Zarządzenie nr 337 z dn. 26 października 2020 r. w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11
artykuł nr 70

Zarządzenie nr 336 z dn. 26 października 2020 r.

Zarządzenie nr 336 z dn. 26 października 2020 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej.