artykuł nr 61

Zarządzenie nr 345 z dn. 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 345 z dn. 3 listopada 2020 r. w/s zmian w planach finansowych
artykuł nr 62

Zarządzenie nr 344 z dn. 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 344 z dn. 3 listopada 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020
artykuł nr 63

Zarządzenie nr 343 z dn. 2 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 343 z dn. 2 listopada 2020 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
artykuł nr 64

Zarządzenie nr 342 z dn. 29 października 2020 r.

Zarządzenie nr 342 z dn. 29 października 2020 r. w/s zmian w planach finansowych
artykuł nr 65

Zarządzenie nr 341 z dn. 29 października 2020 r.

Zarządzenie nr 341 z dn. 29 października 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020