artykuł nr 56

Zarządzenie nr 350 z dn. 6 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 350 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
artykuł nr 57

Zarządzenie nr 349 z dn. 4 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 349 z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
artykuł nr 58

Zarządzenie nr 348 z dn. 4 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 348 z dn. 4 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim oraz prognozy oddziaływania na środowisko
artykuł nr 59

Zarządzenie nr 347 z dn. 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 347 z dn. 3 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mieszka I
artykuł nr 60

Zarządzenie nr 346 z dn. 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 346 z dn. 3 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej