artykuł nr 51

Zarządzenie nr 355 z dn. 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 355 z dn. 13 listopada 2020 r. w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 52

Zarządzenie nr 354 z dn. 9 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 354 z dn. 9 listopada 2020 r. w/s przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ulicach: B. Chrobrego 1 m. 12, Dzielnej 11 m. 9, Krasickiego 7 m. 18 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz ogłoszenia wykazów tych lokali
artykuł nr 53

Zarządzenie nr 353 z dn. 9 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 353 z dn. 9 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu konkursu ofert oraz powołania komisji do wyboru ofert na wynajem lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych lub przebudowanych budynkach stanowiących własność gminy
artykuł nr 54

Zarządzenie nr 352 z dn. 9 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 352 z dn. 9 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia najemców lokali mieszkalnych w przebudowanych budynkach przy ul. Garncarskiej 4, ul. Zamurowej 16 i ul. Starowarszawskiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 55

Zarządzenie nr 351 z dn. 9 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 351 z dn. 9 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Garncarskiej 4, wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego