artykuł nr 6

Zarządzenie nr 360 z dn. 24 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 360 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 359 z dn. 23 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 359 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 307/2020 Prezydenta Miasta z dnia 21 września 2020 r.  zmienione Zarządzeniem 335/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego według stanu na dzień 30.09.2020r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 358 z dn. 23 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 358 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 357 z dn. 18 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 357 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 133a

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 356 z dn. 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 356 z dnia 13.11.2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73.