artykuł nr 1

Zarządzenie nr 405 z dn. 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 405 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 404 z dn. 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 404 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  31 grudnia  2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 403 z dn. 30 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 403 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia etatyzacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 402 z dn. 30 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 402 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 401 z dn. 30 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 401 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad rachunkowości.