artykuł nr 1

Zarządzenie nr 332 z dn. 13 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 332 w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 331 z dn. 9 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 331 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 grudnia 2020 r. ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminu przetargów.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 330 z dn.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 329 z dn. 8 października 2020 r.

Zarządzenie Nr  329 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08.10. 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Białej 19.

artykuł nr 5

Zarządzenie 328 z dn. 8 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 328 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08 października 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11.