artykuł nr 41

Zarządzenie nr 279 z dn. 26 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 279 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 42

Zarządzenie nr 278 z dn. 25 sierpnia 2020 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 277 z dn. 21 sierpnia 2020 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 276 z dn. 21 sierpnia 2020 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 275 z dn. 21 sierpnia 2020 r.