artykuł nr 36

Zarządzenie nr 284 z dn. 28 sierpnia 2020 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 283 z dn. 28 sierpnia 2020 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 282 z dn. 27 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 282 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 39

Zarządzenie nr 281 z dn. 27 sierpnia 2020 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 280 z dn. 27 sierpnia 2020 r.