artykuł nr 31

Zarządzenie nr 289 z dn. 7 września 2020 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 288 z dn. 7 września 2020 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 287 z dn. 2 września 2020 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 286 z dn. 2 września 2020 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 285 z dn. 31 sierpnia 2020 r.