artykuł nr 16

Zarządzenie nr 304 z dn. 18 września 2020 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 303 z dn. 18 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 303 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 18

Zarządzenie nr 302 z dn. 18 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 302 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020
artykuł nr 19

Zarządzenie nr 301 z dn. 17 września 2020 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 300 z dn. 17 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 300 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. uporządkowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach