artykuł nr 56

Zarządzenie nr 264 z dn. 3 sierpnia 2020 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 263 z dn. 31 lipca 2020 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 262 z dn. 31 lipca 2020 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 261 z dn. 31 lipca 2020 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 260 z dn. 31 lipca 2020 r.