artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 314 z dn. 29 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 314 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 313 z dn. 29 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 313 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia punktów wydawania kart, wprowadzenia wzoru wniosku i karty w ramach Programu „Piotrkowska Karta Mieszkańca”

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 312 z dnia 28 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 312 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym nie powodującym utrudnień w ruchu drogowym oraz zmian w jego organizacji organizowanym przez Pana Tomasza Kowalewskiego w dniu 29 września 2020 roku

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 311 z dn. 25 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 311 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie trybu prac i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 310 z dn. 25 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 310 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok