artykuł nr 36

Zarządzenie nr 167 z dn. 1 czerwca 2020 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 166 z dn. 29 maja 2020 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 165 z dn. 29 maja 2020 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 164 z dn. 29 maja 2020 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 163 z dn. 29 maja 2020 r.