artykuł nr 16

Zarządzenie nr 187 z dn. 23 czerwca 2020 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 186 z dn. 19 czerwca 2020 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 185 z dn. 19 czerwca 2020 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 184 z dn. 18 czerwca 2020 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 183 z dn. 17 czerwca 2020 r.