artykuł nr 61

Zarządzenie nr 142 z dn. 15 maja 2020 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 141 z dn. 13 maja 2020 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 140 z dn. 13 maja 2020 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 139 z dn. 13 maja 2020 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 138 z dn. 13 maja 2020 r.