artykuł nr 41

Zarządzenie nr 62 z dn. 21 lutego 2020 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 61 z dn. 20 lutego 2020 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 60 z dn. 20 lutego 2020 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 59 z dn. 20 lutego 2020 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 58 z dn. 18 lutego 2020 r.