artykuł nr 31

Zarządzenie nr 72 z dn. 27 lutego 2020 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 71 z dn. 27 lutego 2020 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 70 z dn. 27 lutego 2020 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 69 z dn. 27 lutego 2020 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 68 z dn. 27 lutego 2020 r.

Załączniki:
w/s zmian w planach finansowych 491 KB