artykuł nr 16

Zarządzenie nr 87 z dn. 18 marca 2020 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 86 z dn. 17 marca 2020 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 85 z dn. 17 marca 2020 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 84 z dn.16 marca 2020 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 83 z dn. 16 marca 2020 r.