artykuł nr 61

Zarządzenie nr 42 z dn. 10 lutego 2020 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 41 z dn. 10 lutego 2020 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 40 z dn. 10 lutego 2020 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 39 z dn. 10 lutego 2020 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 38 z dn. 10 lutego 2020 r.