artykuł nr 51

Zarządzenie nr 52 z dn. 14 lutego 20202 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 51 z dn. 13 lutego 2020 r.

Załączniki:
w/s zmian w planach finansowych 218 KB
artykuł nr 53

Zarządzenie nr 50 z dn. 13 lutego 2020 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 49 z dn. 11 lutego 2020 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 48 z dn. 11 lutego 2020 r.