artykuł nr 6

Zarządzenie nr 97 z dn. 27 marca 2020 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 96 z dn. 24 marca 2020 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 95 z dn. 20 marca 2020 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 94 z dn. 20 marca 2020 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 93 z dn. 20 marca 2020 r.