artykuł nr 36

Zarządzenie nr 454 z dn. 6 grudnia 2019 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 453 z dn. 6 grudnia 2019 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 452 z dn. 6 grudnia 2019 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 451 z dn. 5 grudnia 2019 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 450 z dn. 3 grudnia 2019 r.