artykuł nr 101

Zarządzenie nr 389 z dn. 10 października 2019 r.

artykuł nr 102

Zarządzenie nr 388 z dn. 10 października 2019 r.

artykuł nr 103

Zarządzenie nr 387 z dn. 10 października 2019 r.

Załączniki:
w/s zasad rachunkowości 25 MB
artykuł nr 104

Zarządzenie nr 386 z dn. 10 października 2019 r.

artykuł nr 105

Zarządzenie nr 385 z dn. 8 października 2019 r.