artykuł nr 86

Zarządzenie nr 404 z dn. 28 października 2019 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie nr 403 z dn. 28 października 2019 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie nr 402 z dn. 28 października 2019 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie nr 401 z dn. 25 października 2019 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 400 z dn. 22 października 2019 r.