artykuł nr 66

Zarządzenie nr 424 z dn. 12 listopada 2019 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 423 z dn. 12 listopda 2019 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 422 z dn. 12 listopada 2019 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 421 z dn. 12 listopada 2019 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 420 z dn. 12 listopada 2019 r.