artykuł nr 61

Zarządzenie nr 429 z dn. 12 listopada 2019 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 428 z dn. 12 listopada 2019 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 427 z dn. 12 listopada 2019 r.

Załączniki:
w/s zmiany zasad rachunkowości 776 KB
artykuł nr 64

Zarządzenie nr 426 z dn. 12 listopada 2019 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 425 z dn. 12 listopada 2019 r.