artykuł nr 1

Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku