artykuł nr 1

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Załączniki:
Rb-N 824 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Załączniki:
Rb-Z 824 KB
artykuł nr 3

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.

Załączniki:
Rb-NDS MB
artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.

Załączniki:
Rb-27S MB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.

Załączniki:
Rb-28S 28 MB