artykuł nr 1

Zarządzenie nr 255 z dn. 28 czerwca 2019 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 254 z dn. 27 czerwca 2019 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 253 z dn. 27 czerwca 2019 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 252 z dn. 27 czerwca 2019 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 251 z dn. 27 czerwca 2019 r.