artykuł nr 36

Zarządzenie nr 220 z dn. 6 czerwca 2019 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 219 z dn. 6 czerwca 2019 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 218 z dn. 6 czerwca 2019 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 217 z dn. 6 czerwca 2019 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 216 z dn. 6 czerwca 2019 r.