artykuł nr 31

Zarządzenie nr 225 z dn. 11 czerwca 2019r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 224 z dn. 10 czerwca 2019 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 223 z dn. 10 czerwca 2019 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 222 z dn. 10 czerwca 2019 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 221 z dn. 6 czerwca 2019 r.