artykuł nr 71

Zarządzenie nr 185 z dn. 9 maja 2019 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 184 z dn. 8 maja 2019 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 183 z dn. 8 maja 2019 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 182 z dn. 8 maja 2019 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 181 z dn. 8 maja 2019 r.