artykuł nr 36

Zarządzenie nr 89 z dn. 28 lutego 2019 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 88 z dn. 28 lutego 2019 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 87 z dn. 28 lutego 2019 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 86 z dn. 28 lutego 2019 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 85 z dn. 27 lutego 2019 r.