artykuł nr 21

Zarządzenie nr 104 z dn. 20 marca 2019 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 103 z dn. 20 marca 2019 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 102 z dn. 19 marca 2019 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 101 z dn. 18 marca 2019 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 100 z dn. 15 marca 2019 r.

Załączniki:
w/s zmian zasad rachunkowości MB